מזגן נייד תעשייתי DZ-GAC Air Conditioner

תיאור

Item Power Supply Input Powcr(Kw) Cooling Capacity (Kw) Heating Capacity (Kw) Cooling Area (m2) Air Volume (CFM) Noise Lcvel(db) AC Size Plenum Box ( H)
Length Width Height
15HP 220V-480Y /
3 N/
50/60Hz
12.75 43.5 52.5 120~180 4400 <65 2.0m I.Im 1.9m 0.6m~l.5m
25HP
21.25 72.5 87.5 200~300 7400 <70
2.5m 2.lm 
30HP 25.5 87 105 240~360 8800 2.7m 2.35m
36HP 30.6 I04.4  126 290 ~435 10600 2.7m 2.35m
50HP 42.5 145 175 400~600 15000 3.0m 2.4m