Showing all 6 results

תנורי חימום חשמליים משמשים בעיקר לחימום חללים גדולים כמו מפעלים ובניינים מסחריים. הם בעלי יכולות חימום גבוהות מאוד במגוון תצורות ודירוגי מתח. מכשירי אוורור תרמיים אחרים פועלים בצורה שונה הגורמת לאי נוחות מוכרת של איבוד החימום או יצירת התעבות הטמפרטורה העולה כלפי מעלה מהרצפה קדימה לכיוון כיפת המבנה. ככל שהתקרה גבוהה יותר כך גדולה יותר כמות החום הנדרשת להשגת טמפרטורה אופטימלית ברמה האנושית. כתוצאה נגרם בזבוז משמעותי של אנרגיה וכסף וחוסר בחום במקום שבאמת זקוקים לו. תנור חשמלי מונע את ההתרחשויות של איבוד אוויר על ידי יכולת  האוורור שלו, אשר מעודדת את תנועת האוויר על ידי מניעת יצירת רבדים חמים. על ידי סחרור אוויר חם עומד בתקרה והחזרתו לגובה הרצפה. תנור חימום חשמלי – חסכון באנרגיה.