Showing all 5 results

מזגן נייד United – טכנולוגיה חדשנית ליצירת אוויר נקי ואיזון הלחות והטמפרטורה
מזגני נייד UNITED מיועדים להפקת אוויר נקי עם לחות מאוזנת ומספקים מגוון פונקציות מתקדמות,
כגון טיימר, טיהור אוויר ועוד. ניתנים לשימוש בתור מאוורררים וסופחי לחות.

חדש! המזגן היחיד עם פונקציית ה- AUTO RESTART- שמירה בזיכרון של פעולה אחרונה
במקרה של הפסקת חשמל