Showing all 12 results

אינפרא אדום הדור הבא של תנורי החימום לבית ותעשייה
 
מה יתרונותיו של תנור אינפרא אדום
חום מיידי: 90% מהחום זמין תוך שנייה; 
יעילות: 92% יעילות בפליטה של קרני האינפרא אדום. יותר מ85%- מהאנרגיה מומרת לחום; 
נוחות: אין צורך בחימום מוקדם ואין איבוד חום; 
דיוק: החום יכול להתכוונן לפי דרישת הלקוח כמו כוון של מנורה; 
רבגוני: ישנה אופציה לחמם רק חלק מהסביבה ,פנים או חוץ (חימום אינפרא אדום לבית או מחוץ לבית); 
אינדיבידואליות : עומס חום של תנור חימום אינפרא אדום ניתן לכוונון מ0 עד 100%; 
אמינות : המנורות יכולות להחזיק עד ל-7000 שעות גם כאשר הם מודלקות ומכובות בתדירות גבוהה (לפי הוראות יצרן).