Showing all 11 results

מאווררים תעשייתיים ניתנים לשימוש בתעשייה וכן בבתים פרטיים.

לשימוש במאוורר תעשייתי ישנם יתרונות רבים, ביניהם:

המאוורר ולהביו עשויים ממתכת;

מאוורר תעשייתי גדול יותר ממאוורר ביתי וזה יוצר זרימת אוויר חזקה יותר וכך הקירור טוב הרבה יותר.

יחד עם זאת מאוורר תעשייתי יוצר יותר רעש וצורך יותר חשמל מהמאוורר הביתי ויש לקחת זאת בחשבון כחלק מן השיקולים ברכישת מאוורר תעשייתי.