Showing all 8 results

מערפלי מים מיועדים בעיקר לקירור של הסביבה החיצונית כמו גינה או מרפסת, איפה שלא ניתן להשתמש במיזוג אוויר סטנדרטי. מערפלי מים יוצרים ערפל וכך מורידים טמפרטורה ומוסיפים לחות לאוויר היבש. מערפל מרסס טיפות של מים לאוויר, טיפות מים סופגות את החום המצוי באוויר ומתאדות וכך מושגת ירידה בטמפרטורה. מערפלי מים מצוידים במאוורר שמגביר את הקירור על ידי הזזת אוויר. על מנת לתאר לעצמכם דוגמה מוחשית לרעיון זה, חישבו על שפת הים כאשר בריזה נושבת על פני המים, מערכת הקירור היעילה ביותר שפותחה על ידי הטבע.